Microsoft:IIS structuur opnieuw laten opbouwen

0

Met het volgende script kan je je IIS rechtenstructuur en mappen opnieuw laten opbouwen. Dit verhelpt vaak een storing.

Let er wel op dat services worden herstart.

Maak van onderstaande test een .bat bestand:

cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/Exadmin
cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/Exchange
cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/ExchWeb
cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/Microsoft-Server-ActiveSync
cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/OMA
cscript %windir%\system32\iisvdir.vbs /delete w3svc/1/root/Public
cscript %systemdrive%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs delete ds2mb
net stop “microsoft exchange information store”
net stop “microsoft exchange system attendant”
net start “microsoft exchange system attendant”
net start “microsoft exchange information store”

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *