Microsoft:Administrator Full control geven binnen Exchange 2003 Organization

0

Dit komt doordat Domain Admins standaard een Deny hebben op mailboxen op Organization niveau. Dit is standaard niet aan te passen omdat het security tab standaard niet zichtbaar is.

Als er naar de Properties van de Exchange Organization geklikt wordt zal het er als volgt uitzien:

exchange

Voer het volgende uit om Administrator Full Control op alle mailboxen te geven:

1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Ga naar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin

 

3. Klik met de rechtermuis op de Exadmin map:

exchange11

Value Name:

ShowSecurityPage
Data Type: REG_DWORD
Value: 1

exchange2

Ga na deze wijziging weer naar de Exchage System Manager en controleer weer de properties van de organization, dit zal er nu
als volgt uitzien: (Met security tab)

exchange3

Klik nu op het tabblad Security, de rechten zullen er nu als volgt uitzien: (Gesorteerd op Type)

exchange4

Verwijder

nu alle Deny’s voor:

– Administrator

– Enterprise Admins

– Domain Admins

Als alles goed uitgevoerd is zullen de permissies er nu als volgt uitzien:

 exchange5

Klik nu op Add:

exchange6

Voeg Administrator toe en klik op OKHet volgende venster zal nu verschijnen:

exchange7

LET

OP: Apply onto moet staan op “This object, subcontainers and children objects”

Selecteer nu Full Control, het zal er nu als volgt uitzien:

exchange8

Klik nu op OK en daarna op Apply.

Gebruiker Administrator zal nu Full Control op alle mailboxen binnen de Exchange Organization hebben.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *