Microsoft: Restore Windows System-Restore

Via onderstaande methode kan Systeem Herstel opnieuw geïnstalleerd worden.

1.       Log in als Administrator

2.       Ga naar \Windows\Inf

VMpros.nl

3.       Zoek het bestand sr.inf

4.       Rechtermuis > Installeren

5.       Na installatie moet het werkstation opnieuw opgestart worden

Mocht het zijn dat Systeem Herstel een alleen een blanco scherm weergeeft
voer dan de volgende commando’s uit:

regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 /i mshtml.dll

sanderdaems

Sander Daems is founder and author of this blog and working as a Lead (Sr.) Consultant by UNICA ICT Solutions. Sander has 15+ years experience in IT, primary focus: virtualization and modern worksplace.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *