Microsoft: Windows 2008 ROUTE ADD elevation error

1

Tijdens het toevoegen van een route op Windows 2008 (Vista) kan je de volgende foutmelding krijgen;

“The requested operation requires elevation.”

image

Deze melding wordt veroorzaakt wanneer het zeer geliefde fenomeen User Account Control ingeschakeld is.

Dit kan uitgeschakeld worden onder:

Control Panel >  User Accounts > Turn User Account Control On or Off

image

Na uitschakelen dient het systeem herstart te worden. Vervolgens kan de route worden toegevoegd.

About Author

1 thought on “Microsoft: Windows 2008 ROUTE ADD elevation error

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *