VMware:Hoe het account "Root" putty rechten te geven

1

Om op een ESX server het account “root” Putty rights te geven zal je op de console het volgende moeten doen:

 Op de console (ALT-F12)

Type in: “nano /etc/ssh/sshd_config” [Enter]

Zie volgende screenshot:

13

Resultaat:

14

Vervolgens druk je op “CTRL + X” om af te sluiten

 

Het laatste wat je moet doen is de service (module) herstarten

 

Type in op de console: “service sshd restart”

Je zal zien dat de services worden herstart:

15

Met Putty kan je nu een connectie maken naar de ESX server:

16

(Het geeft misschien een beetje vertekend beeld dat ik rechten geef al vanuit Putty maar mijn server heeft nog geen ILO kaart)

About Author

1 thought on “VMware:Hoe het account "Root" putty rechten te geven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *