VMware:Hoe het account "Root" putty rechten te geven

Om op een ESX server het account “root” Putty rights te geven zal je op de console het volgende moeten doen:

 Op de console (ALT-F12)

Type in: “nano /etc/ssh/sshd_config” [Enter]

Zie volgende screenshot:

13

Resultaat:

14

Vervolgens druk je op “CTRL + X” om af te sluiten

 

Het laatste wat je moet doen is de service (module) herstarten

 

Type in op de console: “service sshd restart”

Je zal zien dat de services worden herstart:

15

Met Putty kan je nu een connectie maken naar de ESX server:

16

(Het geeft misschien een beetje vertekend beeld dat ik rechten geef al vanuit Putty maar mijn server heeft nog geen ILO kaart)

sanderdaems

Sander Daems is founder and author of this blog and working as a Lead (Sr.) Consultant by UNICA ICT Solutions. Sander has 15+ years experience in IT, primary focus: virtualization and modern worksplace.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn

1 thought on “VMware:Hoe het account "Root" putty rechten te geven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *