Citrix:Na Citrix Rollup 6 geen communicatie naar License Server

0

Afgelopen week is op een Citrix farm Rollup 6 geinstalleerd op een Windows 2003 Citrix 4.0 omgeving. Echter twee Citrix servers hebben problemen gehad met het connecten naar de license server. De servers lieten geen enkele RDP of ICA connectie meer toe.

Vreemde was dat de Citrix License Service wel was gestart en vanaf de Citrix servers een telnet kon worden uitgevoerd vanaf -p 27000

In het Eventlog de volgende Events:

Presentation Server 4.5 Fails to Consume a Start-up License with Event ID 9028

Het KB van Citrix:

While the Management Console allows for the operation to complete, thus giving an impression that the server will function as expected, a startup license will not be allocated to the server. This is by design.

CTX112223 – Citrix Presentation Server 4.5 Administrator’s Guide – page 78

Presentation Server 4.5 requires upgrading Citrix licensing. If you are running the license server that came with Citrix Presentation Server 4.0, you must upgrade to the latest license server, which is included with Citrix Presentation Server 4.5. Your existing license files are compatible with the new license server.

Heb de volgende stappen uitgevoerd om het probleem op te lossen:

– Van de .lic bestanden een backup gemaakt

– De licentie server voorzien van een upgrade (Versie: 11.5 for Windows): http://www.citrix.com/English/ss/downloads/details.asp?downloadId=1681211&productId=1679389

– Tijdens de installatie wordt de nieuwste versie van Java gevraagd, deze opgehaald via www.java.com

– De upgrade van de Citrix license server laat de licentie bestanden staan, deze hoeven niet opnieuw geimporteerd te worden.

– Op de farm Cettings van Citrix Presentation Server stond de License server verwezen naar SERVERNAAM, deze aangepast naar ip adres en er kan weer juist gecommuniceerd worden.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *