McAfee: Exchange Scan , Microsoft Outlook performance

Microsoft Outlook performance kan aanzienlijk worden verbeterd indien de “Exchange Scan” wordt uigeschakeld. Vooral als er gebruik wordt gemaakt van een Terminal Server omgeving. Binnenkomd email verkeer wordt standaard gecontroleerd door bijv.: McAfee Groupshield en/of Websense.

Vervolgens is het werkstation waar de mail wordt geopend ook voorzien van een Anti-Virus.

 

Om de McAfee Exchange Scan uit te schakelen verwijder het volgende REG key:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions /v “Outlook Scan” /f

 

Of via Start > Run > CMD > REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions /v “Outlook Scan” /f

 

Of verwerk het volgende commando in het login script:

REG DELETE \\%COMPUTERNAME%\HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions /v “Outlook Scan” /f

Meer informatie: https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB60689&actp=LIST_RECENT

Zie ook: https://blog.vmpros.nl/2009/01/15/sofwareinstallatie-mcafee-op-terminal-servers/

sanderdaems

Sander Daems is founder and author of this blog and working as a Lead (Sr.) Consultant by UNICA ICT Solutions. Sander has 15+ years experience in IT, primary focus: virtualization and modern worksplace.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *