new1234.jpg
Home > Citrix, Microsoft > Citrix: Disable Macromedia Flash objects

Citrix: Disable Macromedia Flash objects

Performance technisch kan je er voor kiezen om Macromedia Flash te disablen op een Citrix omgeving. Dit kan op Farm niveau worden uitgeschakeld:

image

Daarnaast kan er worden gekozen om dit uit te schakelen in het register. Deze sleutel zorgt er ook voor dat er geen popups verschijnen indien er een Flash animatie gestart wilt worden of een Active X applicatie geinstalleerd moet worden.

Open binnen het register het volgende path:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}

Maak een DWORD aan genaamd “Compatibility Flags” met waarde: 0×00000400 (1024 in decimal)

Zie als voorbeeld:

image

Meer informatie: CTX110407

sanderdaems

Sander Daems is founder and author of this blog and working as a Lead (Sr.) Consultant by UNICA ICT Solutions. Sander has over 15 years experience in IT, primary focus: virtualization and modern worksplace.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn

Categories: Citrix, Microsoft Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.